Tömningskalender 2015. Arbetet med att se över sopbilens turer för att förbättra logistiken börjar bli klart och den nya kalendern för 2015 kommer börjar gälla fr.o.m den 13 april. Kalendern kommer finnas tillgänglig i god tid innan den börjar gälla.
Den nuvarande kalendern gäller t.o.m den 12/4 och gäller både onlinekalendern och PDF-kalendern för utskrift/nerladdning.
Välkommen till Tömningskalendern!
Här kan du enkelt se vilka dagar vi kommer och tömmer dina kärl.
Klicka på "Min Tömningskalender" i menyn och skriv din adress i sökfältet.
Tänk på att du ska ange adressen där sopkärlen står.
Du kan också ange ditt kundnummer, som visas inom parenteser.

Tömningsschema för hyreshus, flerfamiljshus och verksamheter hittar du under "Hyreshus" i menyn.
Tänk på att...
Säckarna för plast- och pappersförpackningar ska vara ordentligt knutna och
ställda synliga från vägen.
Kärl, säckar och grovavfall ska vara utställda senast kl. 06:30.
Hämtning av grovavfall/farligt avfall beställs senast 7 dagar före hämtningsdagen
och hämtas på hämtningsdagen eller dagen efter.
 
Dagar markerade "Hämtning vid helger"
Ställ ut kärl/säckar en dag innan ordinarie hämtningsdag och låt stå till kärl är tömt och säckar hämtade.

Läs mer om Hämtning vid helger »
RenoNorden
Östra Göing Renhållnings AB
Hässleholm Miljö AB
Indecta Online Kalender   •   Copyright © 2009-2015 Indecta AB